EfficiEnt en effectief opleiden?

De opleidings- en trainingsbranche staat onder druk. In tijden van economische recessie zoals nu, behoren opleidingsbudgetten vaak tot de eerste die sneuvelen. Tegelijkertijd is er nergens discussie over het belang van leren en ontwikkelen van menselijk kapitaal als motor voor de strategische positie en continuïteit van organisaties en Nederland als kenniseconomie. Ook nu weer wordt scholing bijvoorbeeld als één van de pijlers in de strijd tegen de economische recessie gezien.

Hoe kan het dan dat de branche het zo moeilijk heeft?
Ik denk dat ze dat voor een belangrijk deel aan zichzelf te danken heeft. Veel opleidingen zijn nog steeds sterk aanbodgericht, sluiten onvoldoende aan bij de praktijk van de deelnemers en gaan bovendien uit van de business modellen van de aanbieders: zoveel mogelijk opleidingsdagen tegen een zo hoog mogelijk tarief om de kosten en winstmarges te dekken van een niet efficiënt ingerichte organisatie.

En daar zit volgens mij een belangrijke kans tot verbetering: leren kan namelijk veel efficiënter en veel effectiever! Ik ga daarbij uit van vijf principes
alsdus Jeroen Krouwels van PAT learning solutions.


een Voorbeeld

Een fraai praktijkvoorbeeld is het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg.

Het Opleidings- en Ontwikkel Centrum (OOC) creëerde een lerende organisatie volgens een nieuw onderwijs model. Centraal staat het leerproces van de deelnemers en de inzet van een digitaal leerplein (Pulseweb / PAT Learning Solutions) van waaruit alle leeractiviteiten van de medewerkers worden geïnitieerd, gevolgd en gemeten. Van POP tot eindbeoordeling en certificering!

Het is een nieuwe opleidingslogistiek waarmee men inmiddels tenminste 30% op tijd en kosten bespaart en  de leerresultaten van verpleegkundigen aantoonbaar heeft verbeterd. Alle inmiddels 120 geflexibiliseerde leerprogramma's zijn geaccrediteerd door de brancheorganisatie.

Bovendien is men er op deze wijze in geslaagd om het kennismanagement in de operationele organisatie te borgen. De leerstof wordt onderhouden vanuit de bron: de afdeling cardiologie b.v. voedt de digitale kennisbronnen rondom hart- en vaatziekten.

Medewerkers voelen zich binnen dit leer-concept mede-verantwoordelijk voor zowel het opdoen als overdragen van kennis en praktijkervaring. Inmiddels werken meerdere ziekenhuizen met elkaar samen om kennis uit te wisselen en deze manier van leren in hun organisaties te implementeren.

 

De vijf principes

1. Leren is veel breder dan het volgen van een opleiding of training. Het gaat om het creëren van leersituaties met bijbehorende leeractiviteiten. Dat kan op tal van andere manieren dan opleiden of trainen.

2. Opleiden kan aanzienlijk minder arbeidsintensief. Niet alles hoeft klassikaal of d.m.v. coaching of persoonlijke begeleiding, al dan niet verzorgd door een extern bureau. Denk na welke werkvorm het meeste oplevert en relatief het minste kost.

3. Stel niet een opleiding of leerstof centraal, maar het leerproces van de medewerker. Je kunt verrassend vaak veel meer in minder tijd leren zonder die cursus te volgen, dat verplichte boek te lezen of die e-learning module door te moeten akkeren.

4. Maak de medewerker zelf verantwoordelijk voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Laat het een onderdeel van de functie en werkdoelstellingen zijn en zorg dat het een integraal onderdeel is van de beoordeling op het functioneren. Leren is een deel van je werk!

5. Stap af van traditionele e-learning oplossingen die alleen kennisgerichte content distribueren. Gebruik slimme (internet)technologie voor het initiëren, volgen en meten van leeractiviteiten van medewerkers. Pulseweb is zo’n leersysteem dat kennismanagement en leerprocesmanagement faciliteert.