HR QUICK Scan

support

De HR Quickscan geeft inzicht in het niveau van volwassenheid van uw HR afdeling.

De uitkomst van de quikscan biedt u diverse mogelijkheden. De uitkomst ondersteunt en bevordert daarmee uw beslissingstraject om te zorgen dat u met de HR afdeling kunt groeien en Top HRM kunt bedrijven binnen uw organisatie. De quickscan zorgt er dus eigenlijk voor dat u zich weer kunt focussen en toeleggen op die onderwerpen binnen HRM die ondersteunend zijn aan de missie en visie van de organisatie.

PAPI™

PAPI™ (Personality and Preference Inventory) is een praktisch en wetenschappelijk bewezen methodiek waarmee bedrijven gedrag en voorkeuren in werkstijlen van zowel potentieel toekomstige als bestaande werknemers kunnen beoordelen.

PAPI is een ideaal instrument voor zowel selectie als persoonlijke ontwikkeling van personen. Het bevat een aantal essentiële modules.

Lees meerBijvoorbeeld voor het opstellen van functieprofielen en het genereren van kandidaat- specifieke rapporten, coachingsrapporten en interviewgidsen. Het biedt essentiële informatie om een selectiebesluit of ontwikkelvraagstuk te ondersteunen.

 

MBTI

De Myers-Briggs Type Indicator, kortom MBTI meet de voorkeurstijl van werken en geeft inzicht in de drijfveren van medewerkers en laat zien wat voor hen de ideale werkomgeving is.

De MBTI is een ideaal instrument om inzicht in persoonlijke voorkeuren te krijgen en geeft de leidinggevende en werknemer mogelijkheden om in hun organisatie optimaal tot hun recht te komen. Het kan ook bijzonder goed worden ingezet voor trajecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling, organisatieverandering en conflicthantering.

360° feedback

360° feedback is een instrument op het gebied van beoordeling en ontwikkeling van medewerkers. Het instrument geeft feedback op het gedrag van de beoordeelde medewerker door een aantal personen vanuit verschillende invalshoeken en organisatieniveaus. Doel is om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van het huidige gedrag in de werksituatie.

Lees meer

MDI

  • Het succes of falen in een bepaalde functie of omgeving wordt in belangrijke mate bepaald door drie factoren:

    Het HOE. Ons gedrag, zowel ons natuurlijke gedrag als het gedrag dat we in reactie op onze omgeving vertonen (ook wel gemaskeerd gedrag genoemd).

    Het WAAROM. Onze, in eerste instantie vaak verborgen, drijfveren (omvat onze waarden, interesses, vormt de bril waardoor wij naar de wereld kijken).

    Het WAT. Onze natuurlijke begaafdheden en bewezen, of latent aanwezige vaardigheden of talenten.